Externí vizualizace scenérie

ELITE nyní nabízí externí vizualizaci scenérie ve vysokém rozlišení včetně systémového řešení
 

Externí vizualizace scenérie a okolního terénu nabízí uživatelům obrovskou hodnotu v podobě výrazného posílení leteckého výcviku na simulátorech ELITE. Pro toto využití ELITE vytvořila vlastní software pro generování scenérie a okolního prostředí během letu v realistickém systému dynamické  proměnlivé atmosféry. Největší důraz byl však kladen na simulační aspekt využití externí scenérie s klíčovými atributy vizualizace zhoršených podmínek IMC, mezi něž patří např. zcela unikátní generování 3D počasí se specifickými efekty jako je mlha, kouřmo, snížená dohlednost horizontu. Právě tyto graficky maximálně hodnověrné prvky zcela přirozeně navozují reálnou atmosféru přístrojového létání za výrazně ztížených a mnohdy typicky rozmarných IMC podmínek. 3D OPEN GL grafické prostředí obsahující tyto efekty, které stěží najdete v jiných simulátorech na trhu,  byly navrženy cíleně především kvůli tomu, aby si piloti zvykli na "klaustrofobický" systém přístrojového létání, ve kterém je třeba se spolehnout výhradně na letecké přístroje. Studenti mohou v proměnlivých podmínkách počasí a denní doby - včetně ročního období nacvičovat realistické procedury spouštění, pojíždění, využití přírodního horizontu za účelem létání VFR, ale také složité IFR scénáře jako např. ztráta orientace, nechtěné vlétnutí do oblaku, vybírání nezvyklých poloh, popř. průlet kupovitou oblačností na cestovní hladinu s přechodem na VFR ON TOP. Mezi typické scénáře lze započítat např. též nutnost rozhodnutí o volbě alternativní destinace během ztížených podmínek ILS přistání za hranicí RVR. Totéž se týká postupů při nezdařeném přiblížení s nutností přerušit přistávací manévr s následným scénářem opakovaného přiblížení a přistání z vyčkávacího obrazce. ELITE je jediný IFR letový simulátor umožňující vedení SOP & LOFT metodiky prakticky bez kompromisů softwarového rozhraní. Jednoduše řečeno: lety na simulátoru se procedurálně od reality - zejména v případě létání podle přístrojů liší jen naprosto minimálně.

K této skutečnosti přispívají dva samostatné grafické systémy vizualizace externí scenérie. ELITE GenView (generický 3D OPEN GL akcelerované prostředí) a RealView (fotorealistické 3D OPEN GL akcelerované prostředí). K dispozici tak máte např. scenérii ve fotorealistické kvalitě satelitních snímků ve vysokém rozlišení, autentický digitální elevační model DEM (profil terénu / vrstevnice) a také přesný topografický model zemského terénu (místopis) v souřadnicovém systému (řečiště, vodní hladiny, pozemní komunikace, železnice. V reálném čase můžete pozorovat pohyb Slunce a Měsíce. Noční obloha je plná hvězd a za jasného počasí můžete pozorovat všechny tyto fenomény v reálném čase včetně přechodu denní doby v autentickém stínování a efekty vrhání stínů v závislosti na umístění zdroje světla. Světelnost scenérie navíc odráží i struktura a klasifikace oblačnosti, denní doba i roční období. Rozdíl mezi pozdně odpoledním letem v listopadu a srpnovým letem za pravého poledne, kdy na nebi není ani obláček je v případě ELITE simulátoru skutečně znamenitě zpracován. 

Pro oba systémy externí vizualizace scenérie (GenView a RealView) instalujeme technologicky nejpokročilejší systém zobrazení s využtitím až šesti samostatných externích kanálů vizualizace okolí. V praxi tak není žádný problém docílit např. úhlové rozpětí přední polosféry až za hranici 150 stupňů. Vše záleží jen na požadavcích a možnostech klienta, který se rozhodne pro externí vizualizaci scenérie.  

 

Jaký je rozdíl mezi GenView a RealView?
 

DEM model a 3D počasí včetně podpora METARu je shodné v obou případech. Hlavní rozdíl spočívá pouze v kvalitě textur zemského terénu. GenView v praxi představuje generické 3D akcelerované prostředí souřadnicového systému s podporou celosvětové navigační databáze Jeppesen. v GenView tak můžete létat na více než 23.000 letištích světa. Totéž platí v případě RealView, avšak u tohoto 3D akcelerovaného prostředí jsou k dispozici výhradně fotorealistické textury ve vysokém rozlišení a terén je kódován v závislosti na reálných satelitních snímcích. Vzhledem k finanční náročnosti pořízení scenérií RealView. se RealView v současné době používá pouze za účelem kódování lokálních scenérií na objednávku. Oproti tomu GenView může zobrazit za zlomek ceny celý svět. Oba systémy však díky své povaze vizualizace terénu i okolní scenérie umožňují jak vedení IFR navigace, tak vedení VFR navigace - včetně např. letu po okruhu na LKSZ, LKRK, či LKVO - tedy i na neřízených letištích... Oba grafické systémy nabízejí špičkové zpracování RWY/VPD a u každého řízeného letiště je k dispozici zcela autentický systém ALMS (systémy osvětlení drah: ALSF, SSALR, MALSR, REIL, MALSF, ODALS včetně VASI/PAPI indikace). Instrumentální přiblížení s využitím ILS na LKPR či EDDM, LOWS, či LOWI působí vysoce autentickým dojmem neboť ALMS plně odpovídá realitě a vy se tak předem na simulátoru můžete seznámit s vybavením jednotlivých letišť z hlediska systémů osdvětlení RWY. To je však pouhý zlomek toho, co GenView a RealView dokážou nabídnout v případě externí vizualizace terénu. 

1

 

2

 

3

 

 

REALVIEW: fotorealistický aspekt

RealView vizuální scenérie představuje fotorealistické 3D OPEN GL akcelerované prostředí. Rozlišení satelitních snímků se může lišit - vše záleží na tom, jaké požadavky má klient na kvalitu zobrazení a celkové rozilšení zemského terénu. Rovněž elevační model DEM je programován individuálně v závislosti na požadavcích klientů. STandardně se používá 100 m digitální elevační model, avšak v měřítku zobrazované scenérie při výhledu z letounu 1:1. RealView nabízí prakticky všechny typické jevy, mezi něž lze započítat detekci kolize s okolními překážkami v reálném čase (ground collision detection), přesné zobrazení RWY včetně světelných systémů dle skutečnosti (včetně různorodých typů světelných systémů přibližovacích světel), mlhu, kouřmo, sníženou dohlednost, tři samostatné plně modifikovatelníé vrstvy oblačnosti, klasifikovanou volbu oblaků, dohlednost v oblaku, dohlednost horizontu,  přechod denní doby, roční dobu a samozřejmě plně statický, či dynamický, či reálný systém počasí (METAR) s možností ovlivňovat defacto každou součást systému počasí.  V základních scenériích RealView se používají data s přesností  25 metrů, avšak dnes již kódujeme fotorealistické scenérie RealView i s přesností na centimetry. Zapotřebí je nutné zdůraznit, že RealView scenérie v nejvyšším možném rozilšení textur také vyžadují vyšší nároky na hardwarové vybavení, což neplatí o nižší volbě rozlišení, popř. volbě generického grafického prostředí GenView. V současné době patří ELITE simulátory na trhu mezi nejlepší právě z hlediska možností RealView scenérií a zejména oblast vrtulníkových simulátorů zaznamenává v případě RealView maximalizaci potenciálu vysoce detailních scenérií.   

 

V současné době nabízíme RealView pro následující regiony:

Švýcarsko
Česká republika
Slovensko
Maďarsko
Polsko Další scenérie na objednávku, popř. vyžádání
Dílčí lokální oblasti je možné naprogramovat ve vyšším rozlišení (např. scenérie letiště)

4

 

5

 

6

 

 

GENVIEW - generický aspekt


Vizuální databáze GenView je generický trenažerový typ databáze opatřený též ceslovětovou navigační databází Jeppesen. Generický engine dokáže za zlomek ceny zobrazit celý svět a bez ztráty kvality zasahující i oblast VFR létání. Vše, co je v případě 3D OPEN GL akcelerovaného prostředí možné u RealView, je možné i u GenView, tedy technologická úroveň 3D prostředí je totožná s RealView (včetně grafických efektů, mlhy, kouřma, dohlednosti, dynamického i statického systému počasí, klasifikovaných oblak, hladin oblačnosti, apod..). Jediný rozdíl je v tom, že GenView k zobrazení okolní scenérie používá výhradně generické textury zemského terénu. Dokáže však zobrazit rovněž vše včetně místopisných prvků 3D prostředí (topografie). I GenView dokáže pracovat v reálném čase a zobrazuje celou řadu specifických detailů. Elevační model DEM pracuje v reozlišení 1000 m.  
 

Dostupné lokace GenView vizuální databáze:

ALPS (Switzerland, Austria)
FRAC (France)
GBIR (United Kingdom, Ireland)
GBNL (Germany, Belgium, The Netherlands, Luxembourg)
ITAS (Italy, Malta)
SCAA (Finland, Norway, Sweden)
ESPO (Spain and Portugal)
USA (Mainland US and Hawaii)
AUSE (Australia East)
NZL (New Zealand)
CHINA (China)
EUNE (Europe North East)
EUSE (Europe South East)
INDIA (India)
CEAME (Central America East)
CEAMW (Central America West)
SOAME (South America East)
SOAMN (South America North)
SOAMS (South America South)
SOAMW (South America West)
TURK (Turkey)
AFRAS (South Africa)
Customised areas optional